Klachtenregeling.

Klachten regeling

Het is belangrijk dat u zich op uw gemak en thuis voelt tijdens de behandeling. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling die u heeft gehad of over de manier waarop u  bent bejegend.
In dat geval kan het zijn dat u de behoefte heeft om hierover met een onafhankelijke persoon te praten en/of te onderzoeken of u hierover mogelijk een klacht wilt indienen.

U kunt uw klacht zowel schriftelijk als telefonisch indienen. Bij voorkeur eerst bij de betrokkene zelf, of anders via de klachtenfunctionaris van beroepsvereniging NVST. Contactgegevens hiervoor vindt u op: www.nvst.nl

 

Inzage klachtenregeling
Inzage in de volledige klachtenregeling zoals die in mijn praktijk door mij wordt gehanteerd, is op verzoek mogelijk. Deze regeling ligt ter inzage in mijn praktijk.