Werkwijze.

Bij het eerste bezoek zal er een intakegesprek plaats vinden. Aan de hand van een intakeformulier proberen we een beeld te krijgen van de huidige klachten, de medische achtergrond en persoonlijke situatie. Afhankelijk van de klacht wordt het lichaam onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar de stand van het lichaam, hoe het lichaam beweegt en welke spieren, zenuwen, organen en meridianen een disfunctie vertonen. Daarna volgt een samenvatting van de gevonden probleemgebieden en wordt bekeken hoe de klacht(en) en met welke therapie kunnen worden behandel. Van daaruit wordt een behandelplan opgesteld. Als u voor een puur ontspannende behandeling komt zal dit gesprek uiteraard korter zijn. Voor elke volgende behandeling bespreken we samen kort de effecten van de vorige behandeling, eventueel worden komende behandelingen aangepast.

Wanneer zijn behandelingen niet geschikt?

acute ontstekingen bijvoorbeeld nierbekkenontsteking, aderontsteking, beenvlies- en gewrichtsontsteking
acute letsels van pezen, banden, spieren
botziektes zoals osteoporose
vaatziektes zoals trombose
aneurysma
koorts
kanker
hartziektes
bevriezingen en verbrandingen.

Soms kan een massage wel plaatsvinden. Hoe en waar de massage bij kan worden toegepast eerst overleggen met arts of specialist. Raadpleeg eerst een arts respectievelijk vroedvrouw bij:

hoge bloeddruk
diabetes mellitis (suikerziekte)
zwangerschap met name bij medische problemen.